Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu

Podczas tworzenia zaplanowanego zadania sprawdzania plików przy uruchamianiu systemu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających dostosowanie następujących parametrów:

W menu rozwijanym Skanuj obiekt docelowy można określić dokładność skanowania plików używanych podczas uruchamiania systemu na podstawie zaawansowanego niejawnego algorytmu. Pliki są rozmieszczone w kolejności malejącej, zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Wszystkie zarejestrowane pliki (najwięcej skanowanych plików)
 • Rzadko używane pliki
 • Zazwyczaj używane pliki
 • Często używane pliki
 • Tylko najczęściej używane pliki (najmniej skanowanych plików)

Poziom skanowania obejmuje także dwie szczególne grupy:

 • Pliki uruchamiane przed zalogowaniem użytkownika — są to pliki w takich lokalizacjach, do których można uzyskać dostęp bez zalogowania użytkownika (prawie wszystkie lokalizacje wykorzystywane podczas uruchomienia systemu, takie jak usługi, obiekty pomocnika przeglądarki, powiadamianie usługi winlogon, wpisy harmonogramu systemu Windows, znane biblioteki DLL itp.).
 • Pliki uruchamiane po zalogowaniu użytkownika — są to pliki w takich lokalizacjach, do których można uzyskać dostęp dopiero po zalogowaniu się użytkownika (pliki, które są uruchamiane tylko dla określonego użytkownika, zazwyczaj pliki znajdujące się w folderze HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Listy plików do skanowania są ustalane dla każdej grupy powyżej. Jeśli wybierzesz niższą głębokość skanowania dla plików uruchamianych podczas rozruchu systemu, nieprzeskanowane pliki zostaną przeskanowane po otwarciu lub wykonaniu.

Priorytet skanowania — poziom priorytetu używany do określenia momentu uruchomienia skanowania:

 • W trakcie bezczynności — zadanie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy system jest bezczynny.
 • Najniższy — kiedy obciążenie systemu jest możliwie najmniejsze.
 • Niższy — przy niskim obciążeniu systemu.
 • Normalny — przy przeciętnym obciążeniu systemu.