Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Nośniki wymienne

ESET Endpoint Security zapewnia automatyczne skanowanie nośników wymiennych (CD/DVD/USB/…) po ich podłączeniu do komputera. Dzięki temu administrator komputera może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nośników wymiennych z niepożądaną zawartością.

Jeśli po włożeniu nośnika wymiennego i włączeniu opcji Pokaż opcje skanowania w obszarze Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Nośniki wymienne pojawi się następujące okno dialogowe:

AMON

Opcje dostępne w tym oknie:

  • Skanuj teraz — powoduje rozpoczęcie skanowania nośnika wymiennego.
  • Nie skanuj — nośniki wymienne nie będą skanowane.
  • Ustawienia — powoduje otwarcie opcji Ustawienia zaawansowane.
  • Zawsze używaj wybranej opcji — po wybraniu tej opcji, gdy nośnik wymienny po raz kolejny zostanie włożony, wykonana zostanie ta sama czynność.

Ponadto program ESET Endpoint Security oferuje funkcję Kontrola dostępu do urządzeń, która umożliwia definiowanie reguł dotyczących używania urządzeń zewnętrznych na danym komputerze. Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcji Kontrola dostępu do urządzeń można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do urządzeń.


Aby zmienić ustawienia skanowania nośników wymiennych, otwórz Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Nośniki wymienne.

Czynność do wykonania po włożeniu nośnika wymiennego — umożliwia wybór domyślnej czynności, która zostanie wykonana po włożeniu do komputera nośnika wymiennego (CD/DVD/USB). Wybierz żądaną czynność do wykonania po włożeniu nośnika wymiennego do komputera:

  • Nie skanuj — nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Wykryto nowe urządzenie nie zostanie otwarte.
  • Automatyczne skanowanie urządzeń — włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu.
  • Wymuszone skanowanie urządzeń — włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu, którego nie można anulować.
  • Pokaż opcje skanowania — powoduje otwarcie sekcji Nośniki wymienne w ustawieniach.