Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączenia procesów

Funkcja Wyłączenia procesów umożliwia wykluczanie procesów aplikacji z ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym. Aby zwiększyć szybkość tworzenia kopii zapasowych, spójność procesów i dostępność usług, podczas tworzenia kopii zapasowych używane są techniki, które mogą powodować konflikty z funkcją ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem na poziomie plików. Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest dezaktywacja oprogramowania chroniącego przed szkodliwym oprogramowaniem. Po wyłączeniu konkretnego procesu (np. związanego z tworzeniem kopii zapasowych) wszystkie operacje na plikach wykonywane przez ten proces będą ignorowane i uznawane za bezpieczne, umożliwiając niezakłócone działanie narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. Zalecamy szczególną ostrożność podczas tworzenia wyłączeń — narzędzie do tworzenia kopii zapasowych może uzyskiwać dostęp do zainfekowanych plików bez wyzwalania alertów. Dlatego też rozszerzone uprawnienia są dozwolone tylko w module ochrony w czasie rzeczywistym.


note

Należy pamiętać, że wyłączenia rozszerzeń plików, wyłączenia systemu HIPS, zaawansowana konfiguracja wyłączeń oraz pliki i foldery wyłączone ze skanowania to różne zagadnienia.

Wyłączenia procesów pozwalają zminimalizować ryzyko występowania konfliktów i poprawiają wydajność wyłączonych aplikacji, co zwiększa ogólną wydajność i stabilność systemu operacyjnego. Wyłączenie procesu/aplikacji oznacza wyłączenie odpowiedniego pliku wykonywalnego (.exe).

Pliki wykonywalne można dodać do listy wykluczonych procesów w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Wykluczenia procesów.

Głównym celem tej funkcji jest wyłączanie narzędzi do tworzenia kopii zapasowych. Wyłączenie procesu takiego narzędzia ze skanowania nie tylko pozwala zapewnić stabilność systemu, ale także nie wpływa na wydajność narzędzia, ponieważ wykonywanie kopii zapasowej nie jest dodatkowo spowalniane.


example

Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć okno zarządzania Wyłączenia procesów, w którym możesz kliknąć przycisk Dodaj wyłączenia i przejść do pliku wykonywalnego (np. Backup-tool.exe), który ma zostać wyłączony ze skanowania.
Po dodaniu pliku .exe do listy wyłączeń program ESET Endpoint Security przestanie monitorować aktywność tego procesu. Nie będą też skanowane operacje na plikach wykonywane przez ten proces.


important

Jeśli podczas wyboru pliku wykonywalnego procesu nie zostanie użyta funkcja przeglądania, może być konieczne ręczne wpisanie pełnej ścieżki do odpowiedniego pliku. W przeciwnym razie wyłączenie nie będzie działać poprawnie i system HIPS może zgłaszać błędy.

Można też edytować istniejące procesy lub usuwać je z listy wyłączeń.


note

Wyłączenia tego rodzaju nie są uwzględniane przez funkcję ochrony dostępu do stron internetowych, więc w przypadku wyłączenia pliku wykonywalnego przeglądarki pobierane pliki będą nadal skanowane. W ten sposób nadal można wykryć infiltrację. To tylko przykładowy scenariusz — nie zalecamy tworzenia wyłączeń dla przeglądarek internetowych.