Seznam interaktivních upozornění

V této sekci naleznete seznam upozornění, které může produkt ESET Endpoint Antivirus uživateli zobrazit, pokud bude vyžadovat jeho interakci.

Pro změnu chování interaktivních upozornění přejděte v Rozšířeném nastavení produktu ESET Endpoint Antivirus do sekce Oznámení > Interaktivní oznámení a klikněte na Změnit.


note

Tuto funkci mohou využití administrátoři ve spravovaných prostředích k tomu, aby deaktivoval možnost Dotázat se uživatele a definovali akci, kterou má produkt při zobrazení interaktivního upozornění automaticky provést.

Dále se podívejte rovněž na stavy aplikace, jejichž zobrazování můžete potlačit.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Pro vysvětlení jednotlivých interaktivních upozornění se podívejte do relevantních kapitol v této příručce:

Výměnná média

Rozpoznáno nové zařízení

Zabezpečený prohlížeč

Umožnit pokračování ve výchozím prohlížeči

Síťová ochrana

Přístup k síti byl zablokován – toto upozornění se zobrazí v případě, kdy byl počítač Izolován od sítě prostřednictvím klientské úlohy zaslané z ESET PROTECT.

Zablokována síťová komunikace

Zablokována síťová hrozba

Upozornění webového prohlížeče

Nalezen potenciálně nechtěný obsah

Webová stránka byla zablokována z důvodu výskytu phishingu

Počítač

Po zobrazení níže uvedených upozornění se uživatelské rozhraní podbarví oranžově:

Restartovat počítač (vyžadováno)

Restartovat počítač (doporučeno)


note

V seznamu interaktivních upozornění nenaleznete dialogová okna týkající se Detekčního jádra, modulu HIPS, anebo Firewallu – jejich chování můžete ovlivnit v možnostech konfigurace dané funkce.