ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyžadován restart

Pokud klient začne zobrazovat informaci "Vyžadován restart", uživatelské rozhraní se podbarví červeně. V případě potřeby můžete zobrazování tohoto upozornění oznámení potlačit.

Pro deaktivování zobrazování upozornění "Doporučen restart" a "Vyžadován restart" postupujte podle níže uvedených kroků:

  1. V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a v Rozšířeném nastavení přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Upozornění a informační okna.
  2. Na řádku Seznam interaktivních upozornění klikněte na Změnit. V zobrazeném dialogovém okně v sekci Počítač odškrtněte možnost Restartovat počítač (vyžadováno) a Restartovat počítač (doporučeno).

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE_COMPUTER_RESTART

  1. Pro uložení klikněte dvakrát na tlačítko OK.
  2. Uvedená upozornění se již následně nebudou na stanici zobrazovat.
  3. Alternativně můžete deaktivovat upozornění Vyžadován restart počítače a Doporučen restart počítače jako stavy aplikace, které se zobrazují v hlavním okně programu ESET Endpoint Antivirus.

CONFIG_APPLICATION_STATUS_COMPUTER_RESTART