ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výměnná média

ESET Endpoint Antivirus dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...) po jejich vložení/připojení do počítače. Tuto funkci můžete využít pro zvýšení zabezpečení, kdy chcete zabránit uživatelům v připojování médií s infikovaným obsahem.

Když připojíte výměnné médium, a v ESET Endpoint Antivirus je nastaveno Zobrazit možnosti kontroly, zobrazí se dialogové okno s nabídkou následujících akcí:

AMON

Možnosti tohoto dialogu:

  • Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média.
  • Nekontrolovatneprovede se žádná akce.

Kromě toho modul Správa zařízení ESET Endpoint Antivirus disponuje pokročilými funkcemi, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními připojovanými k vašemu počítači. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.

Pro konfiguraci kontroly výměnných médií si otevřete Rozšířená nastavení (F5) a přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Upozornění a informační okna > Interaktivní upozornění a klikněte na Změnit na řádku Seznam interaktivních upozornění. Následně nastavte položku Detekováno nové zařízení.

Pokud není aktivní možnost Dotázat se uživatele, vyberte akci, která se provede automaticky po připojení výměnného média k počítači:

  • Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.
  • Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.
  • Vynucená kontrola zařízení – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu, kterou nelze přerušit.
  • Zobrazit možnosti kontroly – po kliknutí se přesunete v nastavení do sekce Interaktivní upozornění.