Interaktivní upozornění


important

Hledáte informace o běžných upozorněních a oznámeních?

Nalezena hrozba

Přístup na adresu byl zablokován

Produkt není aktivován

Je dostupná aktualizace

Informace o aktualizaci nejsou konzistentní

Řešení problémů pro chybové hlášení "Moduly se nepodařilo aktualizovat"

"Soubor je poškozen" nebo "Nepodařilo se přejmenovat soubor"

Certifikát webové stránky byl zamítnut

Zablokována síťová hrozba

Přístup k souboru je blokován z důvodu analýzy

V sekci Oznámení > Interaktivní upozornění můžete nastavit, jak se má ESET Endpoint Antivirus zachovat, pokud bude při detekci vyžadovat interakci uživatele (například při pokusu o přístup na potenciálně phishingovou stránku).

CONFIG_ALERT

Interaktivní upozornění

Interaktivní upozornění se zobrazují v případě výskytu detekce nebo jiné události vyžadující odezvu uživatele.

Zobrazit interaktivní upozornění

ESET Endpoint Antivirus ve verzi 7.2 a novější:

V případě samostatných instalací doporučujeme toto nastavení ponechat beze změny (standardně zapnuto).

Ve spravovaných prostředích ponechte toto nastavení zapnuté a vyberte si akce, ve kterých chcete uživateli zobrazitinteraktivní upozornění.

Deaktivováním možnosti Zobrazit interaktivní upozornění se potlačí zobrazování všech výstražných oken a zpráv v internetových prohlížečích. Produkt automaticky provedete předdefinovanou výchozí akci (například zablokuje přístup na potenciálně phishingovou stránku).

ESET Endpoint Antivirus ve verzi 7.1 a starší:

Toto nastavení se jmenuje Zobrazení upozornění a neumožňuje definování akcí pro jednotlivé interaktivní upozornění.

Oznámení na pracovní ploše

Oznámení na pracovní ploše a bublinové tipy jsou pouze informativní a nevyžadují interakci uživatele. Od verze 7.1 byla jejich konfigurace v Rozšířeném nastavení přesunuta do sekce Nástroje > Oznámení > Oznámení na pracovní ploše.

Informační okna

Dobu zobrazení informačních upozornění nastavíte pomocí možnosti Zavírat informační okna automaticky. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Potvrzovací zprávy – Pomocí této možnosti můžete spravovat seznam potvrzovacích zpráv, jejichž zobrazování chcete povolit nebo zakázat.