Μέθοδος εγκατάστασης

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι εγκατάστασης για το ESET Endpoint Antivirus έκδοσης 8.x σε έναν σταθμό εργασίας υπολογιστή-πελάτη, εκτός εάν κάνετε ανάπτυξη του ESET Endpoint Antivirus απομακρυσμένα στους σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη μέσω ESET PROTECT, ESET Security Management Center ή ESET PROTECT Cloud.

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση του ESET Endpoint Antivirus στην έκδοση 6.6.x

Μέθοδος

Σκοπός

Σύνδεσμος λήψης

Εγκατάσταση με το ESET AV Remover

Το εργαλείο ESET AV Remover σάς βοηθά να καταργήσετε σχεδόν κάθε λογισμικό antivirus που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως στο σύστημά σας, προτού προχωρήσει με την εγκατάσταση.

Λήψη 64-bit
Λήψη 32-bit

***Εγκατάσταση (.exe)

Διεργασία εγκατάστασης χωρίς το ESET AV Remover.

N/A

Εγκατάσταση (.msi)

Σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, το πρόγραμμα εγκατάστασης .msi είναι το προτιμώμενο πακέτο εγκατάστασης. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αναπτύξεις εκτός σύνδεσης και στις απομακρυσμένες αναπτύξεις που χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, όπως το ESET Security Management Center.

Λήψη 64-bit
Λήψη 32-bit

Εγκατάσταση μέσω γραμμής εντολών

Το ESET Endpoint Antivirus μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών ή απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας μια εργασία υπολογιστή-πελάτη από το ESET PROTECT ή το ESET Security Management Center.

N/A

Ανάπτυξη χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM

Χρησιμοποιήστε εργαλεία διαχείρισης όπως το GPO ή το SCCM για να αναπτύξετε το φορέα διαχείρισης ESET και το ESET Endpoint Antivirus σε σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη.

N/A

Ανάπτυξη με χρήση εργαλείων RMM

Οι προσθήκες ESET DEM για το εργαλείο Απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης (RMM) σάς επιτρέπουν να κάνετε ανάπτυξη του ESET Endpoint Antivirus σε σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη.

N/A

Το ESET Endpoint Antivirus είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες.