Τεκμηρίωση για τερματικά με απομακρυσμένη διαχείριση

Η διαχείριση των επιχειρηματικών προϊόντων ESET καθώς και του ESET Endpoint Antivirus μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα στους σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη, τους διακομιστές και στις κινητές συσκευές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον, από ένα κεντρικό σημείο. Οι διαχειριστές συστημάτων οι οποίοι διαχειρίζονται περισσότερους από 10 σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη έχουν την επιλογή να αναπτύξουν ένα από τα εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης της ESET, για ανάπτυξη λύσεων ESET, διαχείριση εργασιών, επιβολή πολιτικών ασφαλείας, παρακολούθηση κατάστασης συστήματος και για γρήγορη ανταπόκριση σε προβλήματα ή απειλές σε απομακρυσμένους υπολογιστές από μία κεντρική τοποθεσία.

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης ESET

Η διαχείριση του ESET Endpoint Antivirus μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα μέσω είτε ESET Security Management Center είτε ESET Cloud Administrator.

Εισαγωγή στο ESET PROTECT

Εισαγωγή στο ESET PROTECT Cloud

Εργαλεία τρίτων για απομακρυσμένη διαχείριση

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση (RMM)

Βέλτιστες πρακτικές

Σύνδεση όλων των τερματικών με ESET Endpoint Antivirus στο ESET PROTECT

Προστασία των Ρυθμίσεων εγκατάστασης για προχωρημένους σε συνδεδεμένους υπολογιστές-πελάτες για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων

Εφαρμογή μιας συνιστώμενης πολιτικής για επιβολή των διαθέσιμων δυνατοτήτων ασφαλείας

Ελαχιστοποίηση του περιβάλλοντος χρήστη – για μείωση ή περιορισμό της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το ESET Endpoint Antivirus

Οδηγοί για τις διαδικασίες

Τρόπος χρήσης της Λειτουργίας παράκαμψης

Τρόπος ανάπτυξης του ESET Endpoint Antivirus χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM