Χρήση του ESET Endpoint Antivirus μόνου του

Αυτή η ενότητα και η ενότητα του Οδηγού χρήσης Εργασία με το ESET Endpoint Antivirus προορίζεται για χρήστες που χρησιμοποιούν το ESET Endpoint Antivirus χωρίς το ESET PROTECT, ESET Security Management Center ή ESET PROTECT Cloud. Όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργικότητες του ESET Endpoint Antivirus είναι πλήρως διαθέσιμες ανάλογα με τα δικαιώματα λογαριασμού του χρήστη.