ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dokumentácia pre koncové zariadenia spravované vzdialene

Firemné produkty ESET (vrátane ESET Endpoint Antivirus) nainštalované na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach je možné spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta. Systémoví administrátori, ktorí spravujú viac ako 10 klientskych pracovných staníc, majú k dispozícii nástroje ESET určené na vzdialenú správu, prostredníctvom ktorých môžu nasadiť bezpečnostné riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

Nástroje spoločnosti ESET na vzdialenú správu

ESET Endpoint Antivirus je možné spravovať vzdialene prostredníctvom ESET PROTECT On-Prem alebo ESET PROTECT.

  • ESET PROTECT HUB – vstupná brána k jednotnej platforme zabezpečenia ESET PROTECT On-Prem. Poskytuje centralizovanú správu identít, predplatných a používateľov pre všetky moduly platformy ESET. Pokyny na aktiváciu produktu nájdete v kapitole Správa licencií cez ESET PROTECT On-Prem. ESET PROTECT HUB úplne nahradí portály ESET Business Account a ESET MSP Administrator.

Ďalšie bezpečnostné produkty

  • ESET Inspect – komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby na koncových zariadeniach (Endpoint Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekciu incidentov, riadenie a reakciu na incidenty, zbieranie údajov, detekciu indikátorov preukazujúcich narušenie zabezpečenia, detekciu anomálií, detekciu správania, detekciu porušenia pravidiel atď.
  • ESET Endpoint Encryption – komplexná bezpečnostná aplikácia navrhnutá na ochranu vašich uložených aj prenášaných údajov. Pomocou nástroja ESET Endpoint Encryption môžete šifrovať súbory, priečinky a e‑maily alebo vytvárať šifrované virtuálne disky, komprimovať archívy a pridať na pracovnú plochu skartovač na bezpečné odstraňovanie súborov.

Nástroje na vzdialenú správu tretích strán

Odporúčané postupy

Ako na to