Uživatelské rozhraní

Prostřednictvím možností pro konfiguraci uživatelského rozhraní si můžete přizpůsobit pracovního prostředí programu vašim potřebám. Pro jejich zobrazení klikněte v hlavním menu na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu… (případně stiskněte klávesy cmd+, v hlavním okně programu) v sekci Uživatel > Rozhraní.

Pro zobrazování úvodního obrázku produktu ESET Cyber Security Pro při spuštění systému zaškrtněte možnost Zobrazit úvodní obrázek při startu.

Po vybrání možnosti Ponechat aplikaci v Docku se ikona ESET Cyber Security ProECS_icon zobrazí v docku macOS a pro přepínání mezi ESET Cyber Security Pro a ostatními běžícími aplikacemi bude možné použít klávesy cmd+tab. Změna nastavení ESET Cyber Security Pro se projeví po restartu počítače.

Pomocí možnosti Použít standardní menu aktivujete používání klávesových zkratek (viz kapitolu Klávesové zkratky). Dále se v menu baru macOS zobrazí standardní nabídky aplikace (Uživatelské rozhraní, Nastavení a Nástroje).

Pokud chcete povolit zobrazování nápovědy pro některá tlačítka ESET Cyber Security Pro, zaškrtnete možnost Zobrazovat nápovědu tlačítek.

Pro zobrazení a možnost výběru skrytých souborů ke kontrole v části Cíle kontroly na záložce Kontrola počítače zaškrtněte možnost Zobrazovat skryté soubory.

Standardně se ikona ECS_icon ESET Cyber Security Pro zobrazuje v menu baru v pravém horním rohu obrazovky. Pokud nechcete tuto ikonu zobrazovat, deaktivujte možnost Zobrazit ikonu v rozšířeném menu baru. Změna tohoto nastavení se projeví po restartování produktu ESET Cyber Security Pro (případně počítače).