Upozornění a události

Nabídka Upozornění a události v sekci Uživatel nabízí možnosti pro úpravu zobrazování upozornění týkajících se hrozeb a systémových zprávy v ESET Cyber Security Pro.

Vypnutím možnosti Zobrazovat výstražná upozornění se přestanou zobrazovat všechna okna s upozorněními, a proto je vhodné tuto možnost vypnout pouze v určitých situacích. Většině uživatelů doporučujeme ponechat tuto možnost zapnutou. Pokročilé možnosti máme popsané v této kapitole.

Zaškrtnutím možnosti Zobrazovat upozornění na pracovní ploše zapnete zobrazování oken s upozorněními, které nepotřebují interakci uživatele (standardně se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky). Pokud chcete nastavit dobu zobrazení tohoto upozornění upravte hodnotu v poli Upozornění zavřít automaticky po X sekundách (výchozí hodnota je 5 sekund). Pokud chcete při běhu aplikací v režimu celé obrazovky zobrazovat pouze upozornění vyžadující odezvu uživatele, zaškrtněte položku Povolit režim celé obrazovky. Tato možnost je vhodná během prezentací, při hraní her nebo při jiných činnostech s aplikacemi, které běží v režimu celé obrazovky.

Od verze ESET Cyber Security Pro 6.2 můžete potlačit zobrazování konkrétních stavů ochrany v hlavním okně programu. Více informací naleznete v kapitole stavy ochrany.