Stavy ochrany

Informace o stavu ochrany produktu ESET Cyber Security Pro se zobrazují v hlavním okně na záložce Stav ochrany. V případě potřeby můžete zobrazování konkrétních stavů ochrany potlačit. Pro jejich zapnutí nebo vypnutí klikněte v hlavním okně programu na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu… > Upozornění a události. Následně klikněte na tlačítko Nastavit u položky Zobrazit v hlavním okně na záložce Stav ochrany.

Můžete skrýt stav následujících funkcí programu:

Firewall

Anti-Phishing

Ochrana přístupu na web

Ochrana poštovních klientů

Aktualizace operačního systému

Platnost licence

Vyžadován restart systému