Klávesové zkratky

Klávesové zkratky, které můžete používat při práci s programem ESET Cyber Security Pro:

cmd+, – zobrazí Rozšířená nastavení produktu ESET Cyber Security Pro

cmd+O – obnoví výchozí pozici a velikost hlavního okna ESET Cyber Security Pro,

cmd+Q – obnoví výchozí pozici a velikost hlavního okna ESET Cyber Security Pro, Znovu otevřít jej můžete kliknutím na ikonu ECS_icon produktu ESET Cyber Security Pro v menu baru macOS,

cmd+W – zavře hlavní okno ESET Cyber Security Pro

Následující klávesové zkratky můžete použít pouze v případě, že máte aktivovanou možnost Použít standardní menu, jejíž nastavení naleznete po kliknutí v hlavním okně programu v Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo po stisknutí klávesy cmd+,) > Rozhraní:

cmd+alt+L – otevře Protokoly

cmd+alt+S– otevře Plánovač

cmd+alt+Q – otevře Karanténu