Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Керувати ESET Business Account

Поширені дії, пов’язані з ліцензуванням:

Місця й пул ліцензій

Ліцензії й пули ліцензій завантажуються з ESET Business Account. Пули ліцензій доступні, тільки якщо у вас є наявні місця в ESET Business Account.

Створення нового користувача в ESET Business Account

Можна створити користувача, який допоможе керувати частиною ваших ліцензій.

1.Відкрийте ESET Business Account і виконайте вхід.

2.Виберіть Керування користувачами, клацніть Новий користувач і введіть потрібну інформацію.

3.Виберіть права доступу до ESET Cloud Office Security для користувача:

Читання: користувач має доступ до ESET Cloud Office Security, зокрема може переглядати користувачів, журнали й виявлені об’єкти, проте не може керувати політикою, захищати користувачів або розблоковувати їх із карантину.

Запис: користувач має повний доступ до ESET Cloud Office Security, може переглядати й виконувати операції керування відносно користувачів і карантину або створювати політику.

Без доступу: у користувача немає доступу до ESET Cloud Office Security.

4.Задайте мову в налаштуваннях користувача для консолі ESET Cloud Office Security.

5.Клацніть Створити, щоб створити користувача.

Створення нового місця в ESET Business Account

Місця дозволяють розділити або об’єднати ліцензії в пули ліцензій. Місця — це окремі групи, які можуть мати власне розташування й адміністраторів.

1.Відкрийте ESET Business Account і виконайте вхід.

2.Виберіть Відомості, клацніть Створити сайт і введіть потрібні особисті дані.

3.Клацніть Додати користувача, виберіть користувача й клацніть Підтвердити.

4.У пулі ліцензій клацніть Додати робочі одиниці й виберіть ліцензію ESET Cloud Office Security. Можна змінити значення параметра Робочі субодиниці й клацнути Підтвердити.

5.Клацніть Створити, щоб створити сайт.