ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přístup uživatele k datům konkrétní společnosti v ESET Cloud Office Security

V prostředí s více tenanty můžete nějakému uživateli poskytnout přístup k ESET Cloud Office Security, přičemž tento uživatel uvidí pouze určitou společnost (s oprávněním ke čtení nebo zápisu). Tuto možnost obvykle využívají MSP.

Na portále ESET MSP Administrator přiřaďte uživateli oprávnění pro přístup ke společnosti na úrovni Zápis a nastavte přístupové oprávnění pro Zápis u ESET Cloud Office Security:

1.Přihlaste se do ESET MSP Administrator jako administrátor.

2.Upravte požadovaného uživatele a v sekci Oprávnění > Přístup ke společnosti vyberte možnost Zápis. Uživatel bude mít přístup pouze ke společnosti, která má přiřazený fond licencí.

3.Nastavte oprávnění pro Zápis do ESET Cloud Office Security, aby uživatel mohl chránit společnost přidáním tenantu. Uživatel s oprávněním pouze pro čtení nemůže přidávat ani odebírat tenanty.

licenence_user_access

Nakonfigurovat můžete pouze jeden typ přístupového oprávnění k ESET Cloud Office Security, které se použije jako globální nastavení a je platné pro všechny společnosti (v případě, že má uživatel přístup k více společnostem).