Průvodce prvotním spuštěním

Při prvním přihlášení do ECA Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštění. Tento průvodce vás seznámí s procesem nasazení ve vaší síti.

Provede vás procesem vytvoření balíčku ECA Live Installer, který obsahuje ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET (například ESET Endpoint Security).

Pro vytvoření balíčku ECA Live Installer:

1.Na úvodní stránce průvodce prvotním spuštěním klikněte na Pokračovat.

2.Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

hmtoggle_plus0 Bezpečnostní produkt + agent

Pouze agent

Full Disk Encryptiontato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

3.Pokud chcete povolit zasílání anonymních telemetrických dat a informacích o pádech instalačního balíčku do společnosti ESET, vyberte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

startup_installer

Dále můžete definovat hmtoggle_plus0 Rozšířená nastavení nebo pokračujte na další krok.

5.Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte na možnosti nasazení.

6.Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení balíčku si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ECA Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ECA Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček e-mailem využijete ECA SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání dalšího pole klikněte na ikonu +. Pro hromadné přidání uživatelů klikněte na Další a použijte možnost Importovat CSV nebo Kopírovat a vložit pro zkopírování seznamu adres ze schránky.

important

Důležité

Prostřednictvím možnosti Odeslat odkaz na instalační balíček můžete doručit e-mail pouze na stejnou doménu, na níž máte vytvořen EBA a ECA.

7.Spusťte balíček ECA Live Installer na klientské stanici. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly ECA Live Installer – průvodce instalací.