O této nápovědě

Tato příručka vás seznámí s produktem ESET Cloud Administrator a poskytne instrukce, jak ho používat.

Z důvodu zachování konzistence a zabránění nejasnostem vychází použitá terminologie v této příručce z názvosloví ESET Cloud Administrator. Používáme rovněž jednotnou sadu symbolů na zvýraznění částí kapitol, které jsou zvlášť důležité, případně by neměli uniknout vaší pozornosti.

note

Poznámka

Poznámka poskytuje cenné informace k dané funkci nebo odkaz na související kapitoly.

 

important

Důležité

Tato akce vyžaduje vaši pozornost a neměli byste ji ignorovat. Obvykle obsahuje nekritické, ale však důležité informace.

 

warning

Varování

Toto označení obsahuje mimořádně důležité informace, kterým byste měli věnovat pozornost. Upozornění jsou umístěna tak, aby vás včas varovala a zároveň vám pomohla vyvarovat se chybám, které by mohli mít negativní následky. Tyto informace čtěte pozorně, mohou se odvolávat na citlivou konfiguraci systému nebo rizikové kroky.

 

example

Příklad

Praktický příklad použití. Příklady používáme pro vysvětlení komplikovaných témat.

 

Konvence

Význam

Tučné písmo

Názvy položek uživatelského rozhraní jako dialogová okna a tlačítka.

Kurzíva

Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru.

Courier New

Příklady kódů nebo příkazů

Hypertextový odkaz

Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů. Hypertextové odkazy jsou zvýrazněny modře, mohou být podtržené.

%ProgramFiles%

Systémová složka operačního systému Windows, do které se standardně instalují programy a další součásti systému.

Online příručka je primárním zdrojem nápovědy. V případě funkčního připojení k internetu se automaticky zobrazí nejnovější verze online příručky.