Vytvoření balíčku ECA Live Installer

Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním spuštěním, ale nabízí ve srovnání s ním podrobnější možnosti konfigurace. V průběhu jeho vytváření si můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které se zařízení umístí, licenci pro aktivaci produktu a případně také politiku (pro bezpečnostní produkt ESET i ESET Management agenta), která se automaticky aplikuje.

Pro vytvoření balíčku ECA Live Installer vyberte:

1.Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

oBezpečnostní produkt + agent

oPouze agent

oFull Disk Encryptiontato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

3.Pokud chcete povolit zasílání anonymních telemetrických dat a informacích o pádech instalačního balíčku do společnosti ESET, vyberte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

Dále můžete definovat Rozšířená nastavení nebo pokračujte na další krok.

5.Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte na možnosti nasazení.

6.Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení balíčku si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ECA Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ECA Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček e-mailem využijete ECA SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání dalšího pole klikněte na ikonu +. Pro hromadné přidání uživatelů klikněte na Další a použijte možnost Importovat CSV nebo Kopírovat a vložit pro zkopírování seznamu adres ze schránky.

important

Důležité

Prostřednictvím možnosti Odeslat odkaz na instalační balíček můžete doručit e-mail pouze na stejnou doménu, na níž máte vytvořen EBA a ECA.

7.Spusťte balíček ECA Live Installer na klientské stanici. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly ECA Live Installer – průvodce instalací.

note

Poznámka

Vytvořený ECA Live Installer balíček se bude chovat a měnit automaticky dle kroků uvedených v této tabulce.