Vzdálené nasazení

ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení balíčku ECA Live Installer vytvořeného v ECA, který obsahuje ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt. Tento nástroj spouštíte pod běžným administrátorským účtem.

important

Důležité

Při vzdáleném nasazení se ujistěte, že mají všechny cílové stranice připojení k internetu.

important

Důležité

ESET Management Agent v sobě obsahuje konfiguraci pro korektní připojení k ESET Cloud Administrator. Z tohoto důvodu jsou možnosti připojení v politice pro ESET Management Agenta omezené.

note

Poznámka

ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení balíčku ECA Live Installer na stanice s operačním systémem Microsoft Windows.

Pro nasazení ECA Live Installer pomocí tohoto nástroje postupujte podle následujících kroků:

1.Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny požadavky.

3.Spusťte ESET Remote Deployment tool na klientské stanici.

4.Vyberte si způsob, jak chcete najít stanice v síti, a nasadit na ně ECA Live Installer:

Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory..

Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

Add computers manually – prostřednictvím této možnosti ručně zadejte názvy počítačů nebo jejich IP adresy.

 

Řešení problémů

Pokud nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů, a zkuste identifikovat příčinu.