Poznámky k vydání

ESET Cloud Administrator  1.2

NOVÉ: ESET Full Disk Encryption

NOVÉ: Tagování – všechny související objekty (například počítače) si můžete označit uživatelským štítkem

NOVÉ: Podpora nové generace produktů pro linux (jako první ESET File Security pro Linux v7)

NOVÉ: Centralizovaná správa výjimek a průvodce pro jejich správu

PŘIDÁNO: Možnost pro odstranění nepřipojujících se počítačů

PŘIDÁNO: Možnost pro přejmenování počítačů na základě definovaných kritérií

PŘIDÁNO: Úloha pro izolaci počítače od sítě

PŘIDÁNO: Unifikovaný design tabulek a nové navigační prvky

PŘIDÁNO: Možnost exportovat data ze všech hlavních obrazovek

PŘIDÁNO: V případě prázdných tabulek se zobrazují bližší informace

PŘIDÁNO: Pro zjednodušení správy a jejich řešení jsou detekce agregovány podle času a dalších kritérií

PŘIDÁNO: Akce jedním kliknutím dostupné v sekci "Provedení úlohy"

PŘIDÁNO: Vytvořit můžete instalační balíček obsahující ESET Full Disk Encryption

PŘIDÁNO: Možnost pro deaktivaci jednotlivých produktů

PŘIDÁNO: Nové dynamické skupiny související s novými produkty

PŘIDÁNO: Vyhledávat je možné podle názvu skupin

PŘIDÁNO: Možnost pro nastavení rozložení nástěnky jako výchozí pro ostatní uživatele

PŘIDÁNO: V přehledech je možné použít filtr pro výběr dat z konkrétní skupiny

PŘIDÁNO: Podpora Indoneštiny

PŘIDÁNO: Nový ESET Management Agent (pro Windows) podporuje nejnovější verze bezpečnostních produktů

VYLEPŠENO: Mnoho vylepšení v uživatelském rozhraní a další změny týkající se používání konzole

VYLEPŠENO: Akce vybrané prostřednictvím kontextového menu se aplikují na všechny vybrané řádky

VYLEPŠENO: V panelu pro filtrování jsou dostupné nové možnosti včetně automatického dokončování

VYLEPŠENO: Nové dialogové okno pro výběr tabulek, které chcete zobrazit

VYLEPŠENO: Hrozby byly přejmenovány na detekce a došlo ke změně zobrazení jejich detailů

VYLEPŠENO: Přepracována sekce Přehledy a přidána možnost pro jejich vygenerování jedním kliknutím

VYLEPŠENO: Podmínky spuštění úloh se nyní zobrazují v detailech úloh

VYLEPŠENO: Zjednodušena sekce politiky

VYLEPŠENO: Rozložení obrazovky s oznámeními

VYLEPŠENO: Menu rychlé odkazy

VYLEPŠENO: AV remover (součástí management agenta) nyní podporuje automatickou aktualizaci

VYLEPŠENO: Zvýšena rychlost stahování balíčků z repozitáře

VYLEPŠENO: Došlo ke snížení velikosti instalačního balíčku agenta

ZMĚNĚNO: Hrozby přejmenovány na Detekce

ZMĚNĚNO: Aktualizován management agent, který podporuje macOS 10.7 a 10.8 (více informací naleznete v příručce k produktu)

ZMĚNĚNO: Ukončena podpora produktů z řady ESET Endpoint a ESET Security ve verzi 6.4 a starší.

OPRAVENO: Opravy další drobné chyby a vylepšení související s výkonem

ESET Cloud Administrator  1.1.360.0

Přidáno: Úplná podpora pro produkty z řady ESET Endpoint ve verzi 7.1

Opraveno: Drobné chyby

 

ESET Cloud Administrator  1.1.359.0

Vylepšeno: Vylepšení související s výkonem

 

ESET Cloud Administrator  1.1.358.0

Vylepšeno: Výrazné vylepšení související s výkonem

Změněno: Aktualizován copyright

Opraveno: ESET Cloud Administrator (ECA) server nepřijímal hrozby z kategorie "Webová ochrana"

Opraveno: V detailech hrozby z kategorie "Webová ochrana" se zobrazovala neočekávaná chyba

Opraveno: Při práci s ECA se mohla vyskytnout nezachycená výjimka

Opraveno: Ve filtrech pro výběr instalačního balíčku chyběla Indonéština

Opraveno: Chybějící graf Stav zařízení

 

ESET Cloud Administrator  1.1.356.0

OPRAVENO: Při výskytu jednoho incidentu se odeslalo více oznámení

 

ESET Cloud Administrator  1.1.350.0

Nová verze ESET Management Agenta opravující řadu instalačních/aktualizačních problémů.

Vylepšení související s výkonem

V GPO instalačním skriptu byla chybně zakódován veřejný klíč CA

ESET Cloud Administrator  1.1.349

Drobná vylepšení související s výkonem

 

ESET Cloud Administrator  1.1.345

Opraveny drobné chyby

Při vytváření ECA Live instalačního balíčku se ve sloupci "Politika" zobrazovala chybná informace

 

ESET Cloud Administrator  1.1.343.0

Akce jedním kliknutím

Nové akce jedním kliknutím: akce pro spuštění aktualizace produktu – přímo z agregovaných dat.

Nové akce jedním kliknutím: aktivace, restart, aktualizace OS a vyřešení mnoha problémů s ochranou

Inventář hardware

Přepracovaná sekce s detaily zařízení

Nová nástěnka "Přehled incidentů" s novými grafickými prvky a možností pro zobrazení detailů hrozby jedním kliknutím

Vylepšeno automatické zpracování vyřešených hrozeb

Přidána možnost pro vytvoření live instalačního balíčku bez bezpečnostního produktu (pouze s agentem)

Nová sekce Stav serveru

Live instalační balíček nově umožňuje vytvoření offline cache pro zrychlení nasazení

Celková vylepšení uživatelského rozhraní (uhlazení UI, nové vektorové ikonky, aktualizované nabídky)

Aktualizovaná nástěnka "Přehled“ s novými akcemi jedním kliknutím a konfigurovatelnou RSS čtečkou

Přepracované menu rychlé odkazy a nápověda

Nové rozložení průvodců

Přidána možnost pro přepnutí ECA do jiného jazyku, než ve kterém používáte EBA + podpora nových jazyků

Automatická detekce "klonovaných stanic"

Možnost odeslat odkaz pro stažení live instalačního balíčku v průběhu jeho vytváření

Přidáno automatické odhlášení

Pohodlnější proces přidání počítačů a použití průvodce, který se zobrazí při prvotním přihlášení

Přepracovaný panel pro filtrování dat s možnosti pro odstranění, reset a uložení filtrů jako předvoleb.  

Nové sloupce: počet hrozeb, nejzávažnější problém s funkčností, rozhodnutí týkající se klonování, stav důvěry detekce hardware

Rozšířeny možnosti filtrování podle názvu produktu, verze, počtu upozornění, počtu politik, počtu hrozeb, …

Nový "průvodce odebráním počítače ze správy" popisující kroky, jak zařízení korektně odebrat z ECA  

Přepracovaný průvodce tvorbou úloh

Nový typ úlohy: Diagnostika (pro zapnutí diagnostiky, vzdálené spuštění nástroje ESET Log Collector)

Do sekce "Protokoly" jsme přidali záložku "ESET Log Collector" a "Diagnostika".

Upozornění: z podporovaných bezpečnostních produktů se reportují detailní informace

Nové dynamické skupiny filtrující Windows servery a stanice

Nová sekce Rozhodnutí pro vyřešení detekovaných klonů

Přidána možnost pro spuštění kontroly v umístění, kde byla hrozba detekována

Přidána informace o aktuální verzi detekčního jádra a kontrolním součtu souboru

Rozšířeny možnosti pro filtrování hrozeb: podle důvodu, typu hrozby, kontroly, skeneru.

Možnost pro rychlé sbalení a rozbalení kategorií šablon přehledů

Přidána kontrola předpokladů před spuštěním úlohy pro instalaci aplikace. V případě jejího selhání se zobrazí podrobnější informace.

Nová kategorie šablon přehledů: Inventář hardware, Detekce klonů

Přepracován průvodce pro tvorbu šablon přehledů

Rozšířeny možnosti pro filtrování konkrétních hodnot

Přepracován průvodce pro generování instalačních balíčků

Možnost definovat nastavení detekce PUA a technologie LiveGrid již v průběhu vytváření live instalačního balíčku

Možnost definovat nastavení proxy již v průběhu vytváření live instalačního balíčku

Podpora pro nasazení prostřednictvím GPO (doménové politiky)

Přidán filtr pro skrytí nepřiřazených politik

V detailech politiky se zobrazuje informace, na jaké stanice/skupiny je přiřazena, a na jakých cílech je již skutečně aplikována

Nové předdefinované politiky pro optimální použití systému ESET Live Grid, a drobné úpravy existujících pro zajištění maximální ochrany

Přidána možnost pro sloučení politik s lokálními seznamy

Zároveň je možné upravovat více oznámení

Nový kanál pro informování uživatelů o plánovaných údržbách a dalších důležitých událostech

Vylepšen proces migrace z ERA6/ESMC7 prostředí při použití live instalačních balíčků