Známé problémy

Při aktualizaci bezpečnostního produktu na Windows Server ve verzi 4.x dojde k odinstalování, ale již se nenainstaluje verze nová. Řešení: Nejprve ručně odinstalujte produkt ve verzi 4.x, poté spusťte ECA Live Installer.

Přepínání předvoleb s velmi dlouhými názvy nemusí fungovat.

V některých sloupcích Karantény se může zobrazit informace "Zdroj nenalezen".

Tlačítko "Hardware" je dostupné také v detailech Linux a macOS počítačů.