Vytvoření nové instance ESET Cloud Administrator

1.Přihlaste na portál ESET Business Account. Pokud zatím účet nemáte, vytvořte si jej.

2.Po úspěšném prvním přihlášení do ESET Business Account se zobrazí uvítací obrazovka.

EBA_dashboard

3.Kliknutím na Přidat licence si zobrazíte dialogové okno Licence. Dále klikněte na tlačítko Vložit licenční klíč.

EBA_welcome_01

4.Následně se zobrazí dialogové okno pro přidání licence. Zadejte váš licenční klíč a klikněte na tlačítko Pokračovat.

EBA_add_license

5.Pokud jste již licenci spravovali prostřednictvím portálu ESET License Administrator (ELA), budete vyzváni k potvrzení migrace licence z ELA do EBA. Pro potvrzení této akce klikněte na tlačítko Přesunout.

6.Pokud již licencí byly aktivovány bezpečnostní produkty ESET, budete vyzváni k rozhodnutí, zda mají zůstat aktivované, nebo je chcete deaktivovat.

7.Na nástěnce se vám následně zpřístupní možnost pro aktivaci ESET Cloud Administrator. Pokračujte kliknutím na Aktivovat.

warning

Varování

Ověřte nastavení vašeho jazyka ve vašem účtu na portále ESET Business Account. Části grafického rozhraní a předdefinované objekty ECA se vytvoří v jazyce, který máte v ESET Business Account nastaven, a není možné jej později změnit.

important

Důležité

Prostřednictvím možnosti Odeslat odkaz na instalační balíček můžete doručit e-mail pouze na stejnou doménu, na níž máte vytvořen EBA a ECA.

EBA_activate

8.Zobrazí se dialogové okno pro aktivaci ECA. Přečtěte si a odsouhlaste podmínky použití.

9.Vyberte datové centrum nejbližší vámi spravované síti, ve kterém chcete vytvořit instanci ECA, a klikněte na tlačítko Pokračovat.

warning

Varování

Po potvrzení již nebudete schopni změnit datové centrum vaší ECA instrance.

EBA_create_eca

10.Instance ECA se vytvoří. Vyčkejte několik minut. Nyní se můžete odhlásit. Až bude vaše ECA instance aktivní, zašleme vám upozornění e-mailem.

EBA_open_eca

11.Pro otevření ECA klikněte na nástěnce na Otevřít.