Předpoklady pro použití Deployment Tool

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

important

Důležité

Vytvořený balíček ECA Live Installer musíte mít stažený na pevném disku počítače, ze kterého chcete vzdálené nasazení prostřednictvím Deployment tool provést.

Musíte mít vytvořenou a funkční instanci ECA.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Předpoklady.

Vytvořený a stažený balíček ECA Live Installer na vašem pevném disku.

 

Pokud se nasazení nezdaří, může to být z mnoha důvodů. Možné příčiny neúspěšného nasazení ESET Management Agenta naleznete v kapitole řešení problémů.