Izolovat počítač od sítě

Prostřednictvím této úlohy izolujete od sítě vybrané počítače od sítě, což znamená, že bude blokována veškerá komunikace kromě spojení potřebných pro správné fungování produktů ESET. Povoleno bude:

získání IP adresy

komunikace ekrn.exe, ESET Management Agenta a <%EEI%> Agenta

přihlášení do domény

warning

Varování

Tato úloha je kompatibilní pouze s produkty ESET Endpoint Antivirus/Security ve verzi 7.2.

Izolováním počítače od sítě dojde ovlivnění normálního fungování počítače, proto byste měli tuto možnost používat pouze za mimořádných okolností. Izolaci můžete ukončit prostřednictvím odpovídající klientské úlohy.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

note

Poznámka

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish