Instalace ESET RD Sensor

Pro instalaci ESET RD Sensor na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Instalační balíčky ECA pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET Cloud Administrator.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

3.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku.

4.Odsouhlaste licenční ujednání a klikněte na tlačítko Další.

5.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšování produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

6.Vyberte umístění, kam chcete RD Sensor uložit, a instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Další a Instalovat.