Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta)

Prostřednictvím této úlohy odinstalujete ESET Management Agenta z cílového zařízení. Pokud je jako cíl vybrán počítač, dojde k odebrání ESET Management Agenta.

Pokud již zařízení není spravováno, tedy po provedení této úlohy a odinstalování agenta, může produkt zůstat v konfiguraci vynucené politikami. Nicméně nastavení bude možné lokálně měnit.

important

Důležité

Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po spuštění této úlohy dojde k přerušení všech běžících úloh. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace ECA zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

note

Poznámka

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish