Instalátor agenta (Linux)

Tento průvodce vám pomůže vytvořit .sh skript, který můžete využít pro nasazení ESET Management Agenta na linuxové počítače.

Pro vytvoření online instalačního balíčku:

1.Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

3.Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Všechna zařízení, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory. Vámi nově vytvořená skupina se následně vybere automaticky.

4.Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou, než výchozí konfiguraci.

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ESET Management Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ESET Management Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu. Při příštím spuštění tohoto průvodce se vámi vytvořená politika zobrazí v seznamu.

5.Vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo) definujte ESET Management Agentovi adresu Proxy, která bude komunikaci přesměrovávat na ECA server.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ECA Serverem nepodporuje autentifikaci.

oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného proxy serveru, pokusí s ECA navázat spojení přímo.

6.Pomocí možnosti Uložit a stáhnout konfiguraci uložíte a rovnou skript stáhněte. Případně použijte možnost Uložit a zavřít pro uložení konfigurace, kterou použijete v budoucnu.