Konfigurace produktu prostřednictvím ECA

Politiky slouží pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET stejně, jako kdybyste požadované změny prováděli přímo na klientovi v Rozšířeném nastavení. Na rozdíl od politik v Active Directory, politiky v ECA neumožňují provádění skriptů ani příkazů.

Od verze 6 můžete v bezpečnostních produktech můžete odlišně nastavit reportování stavů a ovlivnit, které se zobrazí uživateli, a které se budou zasílat do konzole. Toto nastavení naleznete v konfiguraci produktu v sekci Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní > Stavy:

Zobrazit uživateli – stav produktu se uživateli zobrazí v hlavním okně programu,

Odeslat do ECA – stav produktu bude reportován do ECA.

Připravili jsme pro vás několik vzorových příkladů, jak prostřednictvím politik konfigurovat produkty ESET:

Konfigurace ESET Management Agenta

Konfigurace ESET Rogue Detection Sensor