Skupiny

Skupiny naleznete na záložce Počítače. Představit si je můžete jako složky, které slouží pro organizaci počítačů.

Jednotlivé počítače si můžete umístit do předdefinovaných skupin nebo si vytvořit skupiny nové. Díky tomu si můžete vytvořit přehlednou strukturu počítačů. Počítače můžete ručně přesouvat mezi skupinami označenými jako „Vaše skupiny“.

Do statických skupin počítače přidáte ručně, členem dynamické skupiny se stanou automaticky, pokud vyhovují definované podmínce. Ve chvíli, kdy se počítač stance členem skupiny, se na něj mohou začít aplikovat úlohy nebo politiky přiřazené dané skupině. Politiky, úlohy přiřazené skupině se automaticky aplikují na všechna zařízení v dané skupině. Existující dva typy skupin:

Statické skupiny

Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být členem právě jedné statické skupiny. Objekt může být členem právě jedné statické skupiny. Statickou skupinu můžete odstranit pouze v případě, že je prázdná – neobsahuje žádný objekt.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou skupiny, jejichž členem se stane klient automaticky na základě splnění specifické podmínky. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce, budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.

Dynamické skupiny si můžete představit jako vlastní filtry. Počítače mohou být členem více dynamických skupiny – pokud vyhovují jejich podmínkám.

V levé části je zobrazen seznam všech skupin a podskupin. Po vybrání skupiny a kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel se zobrazí kontextové menu. Seznam dostupných možností s jejich vysvětlením je uveden v tabulce níže.

Kontextové menu Skupiny :

Akce

Popis

Platnost

Statická skupina

Dynamické skupiny

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

icon_success

icon_success

add_new_default Nová statická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, kdykoli to můžete změnit.

icon_success

remove_default

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

icon_success

remove_default

move_default Přesunout

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny.

icon_success

remove_default

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

icon_success

remove_default

scan_default Kontrola počítače

Kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na zařízeních, které jsou členy dané skupiny.

icon_success

icon_success

update_default Aktualizovat moduly

Kliknutím spustíte aktualizaci modulů na zařízeních, které jsou členy dané skupiny.

icon_success

icon_success

play_default Spustit úlohu

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

icon_success

icon_success

add_new_default Nová úloha

Kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu. Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.

icon_success

icon_success

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh, které můžete rychle spustit.

icon_success

icon_success

manage_default Správa politik

Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.

icon_success

icon_success

clock_default Přehledy

Vyberte si přehled, který chcete vygenerovat ze zařízení ve vybrané skupině.

icon_success

remove_default