Provedení úlohy

Aktuální stav provedení úloh naleznete v sekci Úlohy. U každé úlohy naleznete barevný ukazatel průběhu úlohy a také ikonu stavu úlohy. Po kliknutí na stav úlohy se zobrazí kontextové menu, prostřednictvím kterého si můžete zobrazit detailní informace. Dále se v něm nachází možnosti pro spuštění úlohy na nových cílech a opětovné spuštění na cílech, kde selhala.

important

Důležité

Pokud chcete aby se úloha spustila, musíte ji přiřadit podmínku spuštění.

ct_executions_client_task

Podrobné vysvětlení jednotlivých stavů a ikonek najdete v kapitole ikona stavu úlohy.

Kontextové menu úloh nabízí tyto možnosti:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím zobrazíte detaily o klientské úloze. Pokud následně přejdete na záložku Provedení, uvidíte informace o průběhu vykonávání úlohy. Pomocí kontextového menu si můžete zobrazit pouze konkrétní stavy úlohy. Výsledky si v případě potřeby můžete filtrovat a omezit tak množství zobrazených dat.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry konkrétní úlohy. To je užitečné ve chvíli, kdy chcete provést pouze drobnou úpravu. V opačném případě si vytvořte novou klientskou úlohu.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii úlohy se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou klientskou úlohu.

Pokud odstraníte úlohu jejíž spuštění jste dosud nenaplánovali, úloha se odstraní a nikdy se nespustí.

Pokud odstraníte úlohu poté, co jste naplánovali její spuštění, úloha se provede, ale informace se v ECA nezobrazí.

restart_default Spustit na…

Po kliknutí můžete vytvořit novou podmínku spuštění a definovat nový cíl pro spuštění úlohy.

manage_default Znovu spustit na cílech, kde selhala

Vytvoří novou podmínku spuštění a jako cíle vyberete ty, na kterých poslední spuštění úlohy nedoběhlo úspěšně. Není potřeba měnit žádné nastavení, pouze klikněte na tlačítko Dokončit.

play_default Provedení

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Po kliknutí si můžete snadno zobrazit konkrétní výsledky provedení a nad danými cíli provést požadovanou akci. Více informací naleznete v kapitole Detaily úlohy.

 

ct_executions_trigger

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.