Přiřazení úlohy počítačům

Novou úlohu můžete přiřadit počítačům dvěma způsoby:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Nástěnka > Počítače Počítače s problémy. Klikněte na počítač a v menu vyberte možnost icon_plus Nová úloha….

assign_task_ to_computers_dashboard

2.V hlavním menu přejděte na záložku Počítače, vyberte cílový počítač a z kontextového menu vyberte možnost icon_plus Nová úloha….

computer_new_task

Následně se zobrazí průvodce vytvořením nové klientské úlohy.