ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte

ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

oŽiadosti o aktualizáciu (modulov, repozitára) odoslané z podporovaného bezpečnostného produktu ESET – ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows vo verzii 10 a novšej.

oKomunikáciu ESET LiveGuard Advanced pre ESET PROTECT a podporované bezpečnostné produkty ESET uvedené vyššie.


important

ESET Bridge nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte pre bezpečnostné produkty na systémoch Windows Server/Linux/macOS.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.

ESET PROTECT All-in-one inštalátor automaticky vygeneruje partnerský certifikát ESET Bridge a pomocou politiky nasadí certifikát do ESET Bridge a ESET PROTECT certifikačnú autoritu do bezpečnostného produktu ESET.

Ak ste ESET Bridge nainštalovali pomocou samostatného inštalátora, musíte nakonfigurovať ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte prostredníctvom politík:

1.Vytvorte alebo upravte politiku pre ESET Bridge na základe uvedených nastavení:

a.Rozbaľte sekciu Vyrovnávacia pamäť a pomocou prepínacieho tlačidla povoľte možnosť Ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS.

b.Kliknite na Zmeniť certifikát vedľa položky HTTPS certifikát, následne na Otvoriť zoznam certifikátov a vyberte Certifikát ESET Bridge.

2.Vytvorte alebo upravte politiku pre bezpečnostný produkt ESET. Pri nastavovaní podrobností proxy servera v sekcii Nástroje > Proxy server kliknite na Upraviť vedľa položky Certifikačné autority a pridajte ESET PROTECT certifikačnú autoritu. Bezpečnostné produkty ESET používajú certifikačnú autoritu na overenie partnerského certifikátu z politiky pre ESET Bridge.