ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prehľad ESET Bridge

ESET Bridge je nový softvér spoločnosti ESET založený na open-source softvéri nginx a prispôsobený potrebám bezpečnostných riešení ESET.

ESET distribuuje ESET Bridge s ESET PROTECT 10.0 (a novšími verziami) ako proxy súčasť, ktorá nahrádza Apache HTTP Proxy. Pozrite si porovnanie ESET Bridge a Apache HTTP Proxy. ESET Bridge môžete použiť aj s ESET PROTECT Cloud.

Prostredníctvom ESET Bridge môžete k ESET PROTECT pripojiť až 10 000 počítačov.

ESET Bridge sa dá s ESET PROTECT použiť na:

ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte a ich distribúciu na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta,

preposielanie komunikácie ESET Management Agentov na ESET PROTECT Server v prostrediach, kde sa klientske počítače s nainštalovaným Agentom nemôžu priamo pripojiť na Server,

ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

oŽiadosti o aktualizáciu (modulov, repozitára) odoslané z podporovaného bezpečnostného produktu ESET:

Podporovaný bezpečnostný produkt ESET

Podporovaná verzia produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows

10 a novšie verzie

oKomunikáciu ESET LiveGuard Advanced pre ESET PROTECT a podporované bezpečnostné produkty ESET uvedené vyššie.


important

ESET Bridge nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte pre bezpečnostné produkty ESET (a ich verzie), ktoré nie sú uvedené vyššie.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – požadované certifikáty sú k dispozícii v ESET PROTECT, ale nie v ESET PROTECT Cloud.

proxy chaining – ESET Bridge môže preposielať komunikáciu na vzdialený proxy server.

ESET Bridge v infraštruktúre siete

Nasledujúci diagram znázorňuje dva počítače s ESET Bridge:

Prvý ESET Bridge slúži ako proxy server na prenos informácií z cloudu ESET na jednotlivé komponenty ESET PROTECT a produkty ESET pre koncové zariadenia s priamou viditeľnosťou na ESET PROTECT Server.

Druhý ESET Bridge preposiela komunikáciu z ESET Management Agentov vo vzdialenom umiestnení (bez priameho pripojenia k ESET PROTECT Serveru) na ESET PROTECT Server.

scheme_two_proxies