ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Proxy chaining

ESET Bridge podporuje proxy chaining (reťazenie proxy), čo znamená, že dokáže preposielať komunikáciu na vzdialený proxy server.

Všetky podporované protokoly proxy fungujú aj s reťazením proxy: HTTP, HTTPS, MQTT, TCP atď.


important

Režim reťazenia proxy nepodporuje funkciu ukladania do vyrovnávacej pamäte. V nasledujúcom vydaní ESET Bridge toto obmedzenie odstránime.

scheme_http_proxy_chaining

Pre nastavenie ESET Bridge v režime reťazenia proxy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Otvorte súbor pkgid z inštalačného priečinka s oprávneniami správcu.

Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Možnosť http_proxy_settings_remote_proxy_server_enabled nastavte na hodnotu true.

3.Možnosť http_proxy_settings_proxy_server_address nastavte s IP adresou vzdialeného proxy servera.

4.Možnosť http_proxy_settings_proxy_server_port nastavte s portom vzdialeného proxy servera.

5.Uložte súbor a reštartujte službu ESET Bridge.


note

Ak chcete vypnúť proxy chaining, možnosť http_proxy_settings_remote_proxy_server_enabled nastavte na hodnotu false.