Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie łańcucha na serwerze proxy

ESET Bridge obsługuje łańcuchy proxy — może przekazywać ruch do zdalnego serwera proxy.

Wszystkie obsługiwane protokoły proxy działają również z łańcuchem proxy: HTTP, HTTPS, MQTT, TCP itd.


important

Tryb tworzenia łańcucha serwerów proxy nie obsługuje buforowania. To ograniczenie zostanie usunięte w następnej wersji ESET Bridge.

scheme_http_proxy_chaining

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić tryb tworzenia łańcuchów serwerów proxy dla ESET Bridge:

1.Otwórz plik pkgid z folderu instalacyjnego z uprawnieniami administratora.

System Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

System Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Ustaw wartość true dla opcji http_proxy_settings_remote_proxy_server_enabled.

3.Ustaw zdalny adres IP serwera proxy dla opcji http_proxy_settings_proxy_server_address.

4.Ustaw zdalny port serwera proxy dla opcji http_proxy_settings_proxy_server_port option.

5.Zapisz plik i uruchom ponownie usługę ESET Bridge.


note

Aby wyłączyć łańcuch serwerów proxy, ustaw wartość false dla opcji http_proxy_settings_remote_proxy_server_enabled.