Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Buforowanie ruchu HTTPS

ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

ESET Server Security dla systemu Microsoft Windows Server

10 i późniejsze

ESET Mail Security dla systemu Microsoft Exchange Server

10 i późniejsze

ESET Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (i ich wersji): produkty zabezpieczająceLinux/macOS i starsze produkty zabezpieczające Windows.

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT, ale nie w ESET PROTECT Cloud.

Instalator kompleksowy ESET PROTECT automatycznie generuje certyfikat równorzędny ESET Bridge i przy użyciu polityki wdraża certyfikat do urzędu certyfikacji ESET Bridge i ESET PROTECT w produkcie zabezpieczającym ESET.

Jeśli zainstalowano ESET Bridge przy użyciu instalatora autonomicznego, należy skonfigurować buforowanie ruchu HTTPS za pomocą polityk:

1.Utwórz lub edytuj Polityki ESET Bridge, korzystając z tych ustawień:

a.Rozwiń Pamięć podręczna i aktywuj przełącznik Buforowanie ruchu HTTPS.

b.Kliknij opcję Zmień certyfikat obok pozycji Certyfikat HTTPS > kliknij opcję Otwórz listę certyfikatów i wybierz certyfikat ESET Bridge.

2.Utwórz lub edytuj politykę produktu zabezpieczającego ESET. Podczas ustawiania szczegółów serwera proxy, wybierając Narzędzia > Serwer proxy, kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Urzędy certyfikacji i dodaj Urząd certyfikacji ESET PROTECT. Produkty zabezpieczające ESET używają urzędu certyfikacji do sprawdzania poprawności certyfikatu równorzędnego z Polityki ESET Bridge.