Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Bridge przegląd:

ESET Bridge to nowe oprogramowanie ESET oparte na oprogramowaniu open-source nginx dostosowane do potrzeb rozwiązań bezpieczeństwa ESET.

ESET dystrybuuje ESET Bridge z ESET PROTECT 10.0 (i nowszą wersją) jako komponent serwera proxy zastępujący poprzedni program Apache HTTP Proxy. Zobacz porównanie ESET Bridge i Apache HTTP Proxy. Możesz również używać ESET Bridge z ESET PROTECT Cloud.

Możesz podłączyć nawet 10 000 komputerów do ESET PROTECT, korzystając z ESET Bridge.

Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT do:

Buforowania i dystrybuowania aktualizacji do komputerów klienckich oraz pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

Przekazywania komunikacji między agentami ESET Management a serwerem ESET PROTECT w środowiskach, w których komputery agentów nie mogą nawiązać połączenia z serwerem.

Buforowanie ruchu HTTPS–ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

ESET Server Security dla systemu Microsoft Windows Server

10 i późniejsze

ESET Mail Security dla systemu Microsoft Exchange Server

10 i późniejsze

ESET Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (i ich wersji): produkty zabezpieczająceLinux/macOS i starsze produkty zabezpieczające Windows.

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT, ale nie w ESET PROTECT Cloud.

Łańcucha serwerów proxy — ESET Bridge może przekazywać ruch do zdalnego serwera proxy.

ESET Bridge w infrastrukturze sieciowej

Poniższy schemat przedstawia dwie maszyny ESET Bridge:

Pierwszy ESET Bridge służy jako serwer proxy dystrybuujący ruch w chmurze ESET do komponentów ESET PROTECT i produktów końcowych ESET z bezpośrednim wglądem do serwera ESET PROTECT.

Drugi ESET Bridge przekazuje komunikację z agentów ESET Management w lokalizacji zdalnej (bez bezpośredniego połączenia z serwerem ESET PROTECT) do serwera ESET PROTECT.

scheme_two_proxies