Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Bridge przegląd:

ESET Bridge to nowe oprogramowanie ESET oparte na oprogramowaniu open-source nginx dostosowane do potrzeb rozwiązań bezpieczeństwa ESET.

ESET dystrybuuje ESET Bridge z ESET PROTECT 10.0 (i nowszą wersją) jako komponent serwera proxy zastępujący poprzedni program Apache HTTP Proxy. Zobacz porównanie ESET Bridge i Apache HTTP Proxy. Możesz również używać ESET Bridge z ESET PROTECT Cloud.

Możesz podłączyć nawet 10 000 komputerów do ESET PROTECT, korzystając z ESET Bridge.

Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT do:

Buforowania i dystrybuowania aktualizacji do komputerów klienckich oraz pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

Przekazywania komunikacji między agentami ESET Management a serwerem ESET PROTECT w środowiskach, w których komputery agentów nie mogą nawiązać połączenia z serwerem.

Buforowanie ruchu HTTPS–ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (i ich wersji).

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT, ale nie w ESET PROTECT Cloud.

Łańcucha serwerów proxy — ESET Bridge może przekazywać ruch do zdalnego serwera proxy.

ESET Bridge w infrastrukturze sieciowej

Poniższy schemat przedstawia dwie maszyny ESET Bridge:

Pierwszy ESET Bridge służy jako serwer proxy dystrybuujący ruch w chmurze ESET do komponentów ESET PROTECT i produktów końcowych ESET z bezpośrednim wglądem do serwera ESET PROTECT.

Drugi ESET Bridge przekazuje komunikację z agentów ESET Management w lokalizacji zdalnej (bez bezpośredniego połączenia z serwerem ESET PROTECT) do serwera ESET PROTECT.

scheme_two_proxies