Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagania i obsługiwane produkty

Wymagania sprzętowe

ESET Bridge jest oparty na nginx — patrz specyfikacje sprzętowe nginx.

Patrz również ESET PROTECTRozmiar sprzętu i infrastruktury.

Obsługiwane systemy operacyjne

Możesz zainstalować ESET Bridge w następujących systemach operacyjnych:

Windows — Windows Server 2016/2019/2022.

Linux—Ubuntu 20, CentOS 8, RHEL 8.

Obsługiwane produkty ESET

ESET Bridge współpracuje z serwerem ESET PROTECT 10.0 i nowszymi oraz ESET PROTECT Cloud.


important

Domyślna konfiguracja ESET Bridge nie obsługuje komunikacji sieciowej ESET Inspect Connector. Można skonfigurować ręcznie ESET Bridge, aby obsługiwał ESET Inspect Connector.

ESET Bridge współpracuje z następującymi produktami zabezpieczającymi firmy ESET:

Serwer proxy HTTP — wszystkie produkty zabezpieczające ESET, które mogą pobierać aktualizacje za pomocą serwera proxy.

Buforowanie ruchu HTTPS—ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

ESET Server Security dla systemu Microsoft Windows Server

10 i późniejsze

ESET Mail Security dla systemu Microsoft Exchange Server

10 i późniejsze

ESET Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (i ich wersji): produkty zabezpieczająceLinux/macOS i starsze produkty zabezpieczające Windows.

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT, ale nie w ESET PROTECT Cloud.