Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przenoszenie licencji na inne konto EBA

Aby przenieść licencję na inne konto EBA, wykonaj następujące czynności:

1.Usuń licencję z bieżącego konta EBA:

I.Przejdź do pozycji Licencje, kliknij konkretną licencję i wybierz pozycję Usuń.

II.Aby pozostawić aktywowane urządzenia bez zmian, nie należy wybierać opcji Dezaktywuj wszystkie jednostki.

III.Kliknij przycisk Usuń.

2.Zaimportuj licencję na inne konto EBA:

I.Kliknij kolejno Licencje > Dodaj licencję > Wprowadź klucz licencyjny.

II.Wpisz klucz licencyjny i kliknij pozycję Dodaj licencję.

III.W oknie dialogowym Dodawanie licencji wybierz pozycję Zachowaj, aby pozostawić aktywowane urządzenia bez zmian.

IV.Jeśli licencja jest zarejestrowana z innym adresem e-mail niż Twoje konto EBA, wiadomość e-mail z łączem weryfikacyjnym (ważnym przez 24 godzin) zostanie wysłana na ten inny adres e-mail. Kliknij je i wprowadź poświadczenia logowania do portalu ESET Business Account, jeśli pojawi się monit o ich wprowadzenie.