Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Privacybeleid

ESET, spol. s r. o., gezeteld op Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, ingeschreven in het handelsregister dat wordt beheerd door de rechtbank Bratislava I District Court, sectie Sro, volgnr. 3586/B, bedrijfsregistratienummer: 31333532 als een Gegevensbeheerder (“ESET” of “Wij”, “We”, “Ons” of “Onze”) wil graag transparant zijn als het gaat om de verwerking van persoonlijke gegevens en de privacy van onze klanten. Om dit doel te verwezenlijken, publiceren Wij dit Privacybeleid met als enige doel om onze klant (“Eindgebruiker” of “U”) over de volgende onderwerpen te informeren:

Verwerking van persoonsgegevens,

Vertrouwelijkheid van gegevens,

Rechten van de persoon van wie de gegevens afkomstig zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Services geleverd door ESET en geïmplementeerd in ons op het web gebaseerd product worden geleverd volgens de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden, maar bepaalde voorwaarden hebben mogelijk wat extra aandacht nodig. Wij willen u graag meer informatie geven over het verwerken van gegevens in verband met de levering van onze producten en services. Wij verzorgen verschillende services die zijn beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en documentatie. Om dit te kunnen doen, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

Gebruikersgegevens zoals volledige naam, bedrijfsnaam, land, geldig e-mailadres, telefoonnummer, licentiegegevens en statistieken zijn vereist voor de registratie en het gebruik van het Account en voor de inrichting en het onderhoud van de services volgens de Gebruiksvoorwaarden.

Contactgegevens en gegevens in uw ondersteuningsaanvragen zijn mogelijk vereist om u services aan te bieden of ondersteuning te leveren. Op basis van het kanaal dat U kiest om contact met Ons op te nemen, kunnen Wij Uw e-mailadres, telefoonnummer, licentie-informatie, productdetails en beschrijving van Uw ondersteuningsaanvraag verzamelen. Mogelijk wordt u gevraagd ons andere informatie te verschaffen, zoals gegenereerde logbestanden, teneinde u ondersteuningsservices te kunnen bieden.

U kunt via een webformulier klantenfeedback geven en voor reacties van ons kunnen wij u om uw e-mailadres, licentie-informatie en -nummer vragen van de door u beheerde apparaten.

Er zijn mogelijk meer gegevens nodig om andere services te raadplegen volgens de specifieke Voorwaarden, met name het Privacybeleid. De eindgebruiker ontvangt bericht over specifieke gegevens die worden verzameld en alle Voorwaarden tijdens het activeringsproces van de service.

Vertrouwelijkheid van gegevens

ESET is een bedrijf dat als onderdeel van ons distributie-, service- en ondersteuningsnetwerk wereldwijd actief is via gelieerde diensten of partners. Informatie die door ESET wordt verwerkt, kan worden overgedragen naar en van gelieerde entiteiten of partners om uitvoering te geven aan de Gebruikersvoorwaarden zoals de levering van services, ondersteuning of facturering. Op basis van uw locatie en de service die u hebt gekozen, moeten wij uw gegevens mogelijk overbrengen naar een land zonder het beschermingsniveau dat is voorgeschreven door de Europese Commissie. Zelfs als dat het geval is, is de overdracht van gegevens te allen tijde onderworpen aan wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en vindt die overdracht uitsluitend plaats als die ook echt nodig is. Er dienen zonder uitzondering modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of andere gepaste vormen van beveiliging van kracht te zijn.

Wij doen ons best om te voorkomen dat gegevens langer worden opgeslagen dan nodig is terwijl wij krachtens de Gebruikersvoorwaarden services aanbieden. Onze bewaarperiode kan langer zijn dan de geldigheid van uw licentie om u de tijd te geven uw licentie gemakkelijk te vernieuwen. Minimale en pseudoniemgemaakte statistieken en geanonimiseerde gegevens kunnen voor statistische doeleinden verder worden verwerkt.

ESET implementeert gepaste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te realiseren dat afdoende is voor potentiële risico's. Wij doen Ons best om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en bestendigheid van verwerkingssystemen en -services blijvend te garanderen. In het geval van een gegevensschending waarbij een risico bestaat dat uw rechten en vrijheden in gevaar komen, zullen Wij de toezichthoudende autoriteit alsmede iedereen bij wie wij gegevens hebben verzameld, hiervan op de hoogte stellen. Iedere persoon van wie gegevens afkomstig zijn, heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Rechten van degene van wie de gegevens afkomstig zijn.

ESET is onderworpen aan regelgeving van Slowaakse wetten en Wij zijn gebonden aan gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie. Onder voorbehoud van de voorwaarden die zijn vastgelegd in van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten, hebt U de volgende rechten als betrokkene:

het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens bij ESET,

het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien onjuist (U hebt ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen),

het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen,

het recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens,

het recht om verwerking te weigeren,

het recht om bezwaar in te dienen alsmede,

het recht op overzetbaarheid van gegevens.

Wij zijn van mening dat alle door ons verwerkte informatie waardevol en noodzakelijk is voor het doel van onze legitieme interesse, namelijk de levering van services en producten aan onze klanten.

Als u uw recht als betrokkene wilt uitoefenen of een vraag hebt of een zorg wilt uiten, stuur ons dan een bericht op:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk