Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Geactiveerde apparaten toewijzen aan site

U kunt geactiveerde apparaten toewijzen aan sites en ook een lijst met toegewezen apparaten exporteren.

Geactiveerde apparaten toewijzen aan “Testsite 1"

1.Een aangepast aantal seats van een geactiveerde licentie toewijzen aan 'Testlocatie 1'.

2.Selecteer toepasselijke apparaten in het scherm Geactiveerde apparaten en klik op Verplaatsen.

3.Selecteer Testsite 1 in het dialoogvenster Seats aan site toewijzen en klik op Verplaatsen.


note

Er zijn geen sites beschikbaar

Als in Seats aan site toewijzen geen sites worden weergegeven om uit te kiezen, moet u een aangepast aantal seats uit de geactiveerde licentie toewijzen.


important

Licentie toegewezen aan een site

Als u een apparaat activeert met een licentie die is toegewezen aan een site, wordt het geactiveerde apparaat automatisch toegewezen aan de gekozen site.

Als een apparaat is toegewezen aan een site, kunt u het apparaat verplaatsen naar een andere site waaraan u een aangepast aantal seats hebt toegewezen vanuit de licentie waarmee u het apparaat hebt geactiveerd. Als u bijvoorbeeld een geactiveerd apparaat wilt verplaatsen van 'Testsite 1' naar 'Testsite 2', volgt u de onderstaande stappen:

1.Klik op Sites > 'Testsite 1' en selecteer Site openen.

2.Schakel het selectievakje in naast het apparaat dat naar 'Testsite 2' moet worden verplaatst en klik op Verplaatsen.

3.Selecteer 'Testsite 2' in het dialoogvenster Seats aan site toewijzen en klik op Verplaatsen

Een lijst met geactiveerde apparaten exporteren die zijn toegewezen aan 'Testsite 1'

1.Klik op Sites > 'Testsite 1' en selecteer Site openen.

2.Klik op Exporteren als csv.