Preuzimanje izvanmrežnih/naslijeđenih licenci

Ako želite preuzeti izvanmrežne ili naslijeđene licence koje se mogu upotrijebiti za aktiviranje izvanmrežnih programa ili starijih programa za koje je potrebno korisničko ime i lozinka, omogućite odgovarajuću opciju na zaslonu Postavke i slijedite korake u nastavku.

important

Pravilna upotreba datoteka izvanmrežnih i naslijeđenih licenci

Datoteka izvanmrežne licence namijenjena je isključivo za upotrebu na računalima koja nikad nisu povezana s internetom.

Datoteke naslijeđene licence mogu se upotrebljavati na računalima povezanim s internetom.

Preuzimanje izvanmrežne licence

1.Na zaslonu Licence kliknite licencu i u kontekstnom izborniku odaberite Stvori izvanmrežne datoteke.

eba_downloading_offline_license_0

note

Licenca u paketu

Ako na ESET Business Account portalu postoji licenca u paketu, kliknite ikonu + u stupcu Program da bi se prikazali uključeni programi.

2.Odaberite određeni program, postavite broj jedinica koje želite izvanmrežno aktivirati, upišite željeni naziv (naziv će se prikazati na popisu generiranih izvanmrežnih licenci) i kliknite Generiraj.
 
Ako želite da određeni ESET-ov program koji je aktiviran datotekom izvanmrežne licence može primati nadogradnje izravno s ESET-ovih servera (ako ciljani uređaj ima pristup internetu), odaberite potvrdni okvir Dodaj korisničko ime i lozinku. U suprotnom će program trebati nadograditi s drugačije lokacije (mirror) koju konfigurirate.
 
Ako potvrdite potvrdni okvir pored opcije Dopusti upravljanje ESET-ovom upravljačkom konzolom, od vas će se tražiti da navedete token za ESET-ovu upravljačku konzolu. Da biste dobili token, slijedite upute u temi za aktivaciju Mrežne pomoći za ESET Security Management Center. Kad se prikaže token datoteke licence, zabilježite ga i upišite ga u polje Token za ESET-ovu upravljačku konzolu u programu ESET Business Account.
eba_downloading_offline_license_1

3.Generirat će se nove izvanmrežne licence. Broj generiranih izvanmrežnih licenci prikazat će se pored početnog broja jedinica i oduzet će se od broja licenci koje još nisu dodijeljene nijednoj lokaciji (podružnici). Ponovno kliknite licencu i odaberite Prikaži pojedinosti.

4.Kliknite Izvanmrežne datoteke, kliknite generiranu datoteku izvanmrežne licence, a zatim kliknite Preuzmi.

eba_downloading_offline_license_2.1

 

     Ako imate više generiranih datoteka izvanmrežne licence, odaberite potvrdni okvir pored onih koje želite preuzeti, kliknite Radnje, a zatim kliknite Preuzmi.
   

eba_downloading_offline_license_2.2

Preuzimanje naslijeđene licence

1.Na zaslonu Licence kliknite licencu i na kontekstnom izborniku kliknite Preuzmi naslijeđenu datoteku licence.

2.Da biste otkrili lozinku, kliknite Prikaži. Kliknite Preuzmi.
eba_downloading_legacy_license_1