Představení

Prostřednictvím ESET Business Account (EBA) můžete spravovat všechny své licence na firemní produkty ESET z jednoho místa. Po přidání licencí do portálu ESET Business Account, nebo jejich importování z portálu ESET License Administrator (ELA) dokážete z ESET Business Account přiřadit část licencí lokalitám nebo můžete dále delegovat přístup ke správě licencí osobám, kterým důvěřujete.

Ve srovnání s portálem ELA, vám EBA nabízí:

Distribuci části licence lokalitám (pobočkami)

Detailní přehledy o využití licence včetně informací o aktivovaných produktech

Přiřazení uživatelů, v ELA pojmenovaných jako Bezpečnostní administrátor, konkrétním lokalitám

Ochranu vašeho účtu (správy licencí) prostřednictvím dvoufaktorové autentifikace

Přístup k ESET PROTECT Cloud, prostřednictvím kterého můžete mj. nasadit a spravovat ESET Full Disk Encryption

Možnost aktivovat ESET LiveGuard Advanced

Přístup k ESET Cloud Office Security

Přístup k ESET Inspect Cloud

Správu ESET Secure Authentication SDK klíčů a SMS kreditu