Deaktivování licence v bezpečnostním produktu

Na záložce Aktivovaná zařízení je uveden seznam všech zařízení, na kterých je produkt ESET aktivován některou z licencí importovanou ve vašem účtu na portále ESET Business Account (EBA). Pro zobrazení všech zařízení aktivovaných konkrétní licencí využijte postranní menu, ve kterém si vyberte licenci dle identifikátoru, případně pro nalezení konkrétních zařízení využijte vyhledávání.

Popis sloupců:

Zařízení – název zařízení jak jej vidí operační systém.

Název klienta – standardně stejná hodnota jako ve sloupci Zařízení. Pro změnu názvu klikněte pravým tlačítkem na zařízení a z kontextového menu vyberte možnost Změnit název klienta.

Produkt – název bezpečnostního produktu ESET nainstalovaný na zařízení.

Verze – verze bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na zařízení.

Vlastník – pokud byl bezpečnostní produkt aktivován prostřednictvím licenčního klíče, je zde uveden název vlastníka. Při použití EBA účtu se zobrazí jméno uživatele, který bezpečnostní produkt ESET aktivoval.


note

Význam ikon ve sloupci "Vlastník"

icon_standalone_license_activation – bezpečnostní produkt byl aktivován přímým vložením licenčního klíče, případně jiným způsobem, například pomocí offline licenčního souboru, vzdáleně prostřednictvím ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud.

icon_managed_license_activation – bezpečnostní produkt byl aktivován prostřednictvím účtu EBA.

Rozsah: platí pro serverové produkty ESET s odlišným licenčním modelem. V případě ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server toto číslo představuje počet poštovních schránek, u licence na ESET Secure Authentication se jedná o počet SMS.

Spravováno – pokud je zařízení spravováno vzdáleně prostřednictvím ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud, ve sloupci je uvedena hodnota "Ano".
Pokud licenci deaktivujete na konkrétním zařízení, zařízení se odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení a adekvátně se navýší počet volných jednotek v sekci Licence. Čítač se může aktualizovat až po 5 minutách.

Aktivován – datum aktivace bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na zařízení.

Naposledy viděno – datum, kdy naposledy bezpečnostní produkt ESET nainstalovaný na zařízení kontaktoval portál EBA.

Lokalita – název lokality, ve které se nachází licence, která byla použita pro aktivaci daného zařízení.

Jak deaktivovat jednu stanici

1.Vyberte konkrétní zařízení a klikněte na tlačítko Deaktivovat.

eba_activated_devices_1

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Deaktivovat.

Zařízení se automaticky odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení.

Jak deaktivovat více stanic


note

Limit pro deaktivaci

Hromadně je možné v rámci jedné licence deaktivovat nejvýše 200 zařízení.

1.Pomocí zaškrtávacích polí vyberte zařízení, na kterých chcete produkt ESET deaktivovat, a v dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Deaktivovat.

eba_activated_devices_2

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Deaktivovat.

Zařízení se automaticky odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení.