Přiřazení aktivovaných zařízení lokalitě

Aktivovaná zařízení můžete kdykoli přiřadit lokalitě. Stejně tak můžete exportovat seznam zařízení, která jsou dané lokalitě přiřazena.

Pro přiřazení aktivovaného zařízení lokalitě "Testovací lokalita 1":

1.Přiřaďte požadovaný počet jednotek licence lokalitě "Testovací lokalita 1".

2.Na záložce Aktivovaná zařízení vyberte požadovaná a klikněte na Přesunout.

3.V dialogovém okně Přesunout klienta do jiné lokality vyberte lokalitu Testovací lokalita 1 a klikněte na Přesunout.


note

Žádné dostupné lokality

Pokud v dialogovém okně Přesunout klienta do jiné lokality nemáte k dispozici žádnou lokalitu, ujistěte se, že jste přiřadili lokalitě potřebný počet jednotek z celkového počtu aktivovaných zařízení.


important

Licence přiřazená lokalitě

Pokud aktivujete zařízení licencí přidělenou konkrétní lokalitě, aktivované zařízení se automaticky přiřadí k dané lokalitě.

Zařízení přiřazené konkrétní lokalitě můžete kdykoli přesunout do jiné, pokud je v ní dostatek volných jednotek z licence, kterou bylo aktivované. Na příkladu níže si ukážeme přesunutí aktivovaného zařízení z lokality "Testovací lokalita 1" do lokality "Testovací lokalita 2":

1.Na záložce Lokality klikněte na lokalitu "Testovací lokalita 1" a vyberte možnost Otevřít lokalitu.

2.Pomocí zaškrtávacího pole vyberte zařízení, které chcete přesunout do lokality "Testovací lokalita 2" a klikněte na Přesunout.

3.V dialogovém okně Přesunout klienta do jiné lokality vyberte lokalitu "Testovací lokalita 2" a klikněte na Přesunout.

Pro exportování seznamu aktivovaných zařízení přiřazených lokalitě "Testovací lokalita 1":

1.Na záložce Lokality klikněte na lokalitu "Testovací lokalita 1" a vyberte možnost Otevřít lokalitu.

2.Klikněte na Exportovat jako CSV.