ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přiřazení uživatelů lokalitě

Uživatelé, kteří mají ve sloupci Přístup ke společnosti přiděleno oprávnění Čtení nebo Zápis, mají automaticky přístup ke všem vytvořeným lokalitám. Uživatelům bez oprávnění můžete přiřadit přístup ke konkrétní lokalitě manuálně.

Pro přiřazení uživatelů konkrétní lokalitě:

1.Přejděte do sekce Lokality, klikněte na požadovanou lokalitu a následně vyberte možnost Přidat uživatele.

2.Klikněte na tlačítko + Přidat uživatele.

3.Vyberte požadované uživatele a klikněte na Potvrdit.

Pro přidělení přístupu uživateli k více lokalitám, postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Přejděte do sekce Správa uživatelů, klikněte na požadovaného uživatele, z rozbalovacího menu vyberte možnost Změnit.

2.V sekci Přístup k lokalitě klikněte na tlačítko + Přidat lokalitu.

3.Vyberte požadovanou lokalitu a klikněte na tlačítko Potvrdit.

4.Ve sloupci Přístup vyberte z rozbalovacího menu úroveň přístupu k dané lokalitě (Čtení nebo Zápis).

eba_user_site-access

5.Dále klikněte na tlačítko Uložit.

 

Pro změnu úrovně přístupu ke konkrétní lokalitě:

1.Přejděte do sekce Správa uživatelů, klikněte na požadovaného uživatele, z rozbalovacího menu vyberte možnost Změnit.

2.V sekci Přístup k lokalitě změňte úroveň přístupu nebo použijte ikonu Koše pro odebrání přístupového oprávnění k dané lokalitě.

3.Dále klikněte na tlačítko Uložit.

Pro odebrání uživatelů z konkrétní lokality:

1.Přejděte do sekce Lokality, klikněte na požadovanou lokalitu a následně vyberte možnost Přidat uživatele.

2.Vyberte požadované uživatele, klikněte na Přístup a Odebrat přístup.