ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Malwarescanninger

Afsnittet Malwarescanninger er tilgængeligt fra Avanceret opsætning > Registreringsprogram > Malwarescanninger og giver dig mulighed for at konfigurere scanningsparametre for scanningsprofiler.

On-demand-scanning

Valgt profil – Et specifikt sæt parametre, der bruges af on-demand-scanneren. Hvis du vil oprette en ny, skal du klikke på Rediger ud for Liste over profiler. Du kan finde flere oplysninger under Scanningsprofiler.

Når du har valgt scanningsprofilen, kan du konfigurere følgende indstillinger:

Scanningsmål – Hvis du vil scanne et bestemt mål eller en gruppe af mål, kan du klikke på Rediger ud for Scanningsmål og vælge en indstilling i mappens (træ)-struktur. Du kan finde flere oplysninger under Scanningsmål.

On-demand og Beskyttelse af maskinel indlæring – Du kan konfigurere rapporterings- og beskyttelsesniveauer for hver scanningsprofil. Scanningsprofiler bruger som standard den samme opsætning som defineret i Beskyttelse af filsystem i realtid. Slå til/fra-knappen ud for Brug indstillinger for beskyttelse i realtid fra for at konfigurere brugerdefinerede rapporterings- og beskyttelsesniveauer. Se Beskyttelser for at få en detaljeret forklaring af rapporterings- og beskyttelsesniveauer.

ThreatSense – Avancerede opsætningsindstillinger, f.eks. filtypenavne, du vil kontrollere, og anvendte registreringsmetoder. Se ThreatSense for at få flere oplysninger.