ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Scanningsmål

Rullemenuen Scanningsmål giver dig mulighed for at vælge foruddefinerede scanningsmål.

Efter profilindstillinger – Vælger mål, der er angivet af den valgte scanningsprofil.

Flytbare medier – Vælger disketter, USB-lagerenheder, cd/dvd.

Lokale drev – Vælger alle systemharddiske.

Netværksdrev – Vælger alle tilknyttede netværksdrev.

Brugerdefineret valg – Annullerer alle tidligere valg.

Mappestrukturen (træstrukturen) indeholder også specifikke scanningsmål.

Driftshukommelse – Scanner alle processer og data, der i øjeblikket bruges af driftshukommelsen.

Bootsektorer/UEFI – Scanner bootsektorer og UEFI for at undersøge, om der er malware. Læs mere om UEFI-scanneren i ordlisten.

WMI-database – Scanner hele Windows Management Instrumentation (WMI)-databasen, alle navneområder, alle klasseforekomster og alle egenskaber. Søger efter referencer til inficerede filer eller malware integreret som data.

Systemregistreringsdatabasen – Scanner hele systemregistreringsdatabasen, alle nøgler og alle undernøgler. Søger efter referencer til inficerede filer eller malware integreret som data. Når du renser registreringerne, forbliver referencen i registreringsdatabasen for at sikre, at vigtige data ikke går tabt.

Du kan hurtigt navigere til et scanningsmål (fil eller mappe) ved at skrive stien i tekstfeltet under træstrukturen. Der skelnes mellem store og små bogstaver i stinavnet. Hvis du vil medtage målet i scanningen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det i træstrukturen.